Kasy fiskalne 14 marzec 2013

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy pisane w toku gwarancji oraz po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługę w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy i ich współpracę z nadrukami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obrębie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do współpracy z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami zapisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być przygotowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą działalność lub z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego zaliczane są przede wszystkim te czynniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak to w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przybywają na funkcjonowanie kasy, ani te nie sprawdza, czy inne czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, natomiast będą to prace wykonywane poza przeglądem technicznym.