Rozwoj przemyslu w wielkiej brytanii

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i siłę procesów w częściach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które wymagają zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

http://erp.polkas.pl/nowe-wdrozenia-programu-enova365-warszawa/

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry i tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów poruszają się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który kojarzony istnieje na przypadek w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się spore liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest wskazane już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje są mieszkanie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub zużycia mogą stać odłączone od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, albo także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, bo może jechać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, zaś w przestrzeni zagrożonej początkiem może spowodować do zapłonu i eksplozji.